Pitești  Curs Cheile Genelor  Secvența de Activare
From Saturday, December 9, 2017 9:30 am To Saturday, December 9, 2017 6:30 pm Pitesti, Romania
9Attendees 54Interested 0Declined Invite Friends

Pitești Curs Cheile Genelor Secvența de Activare

Dea lungul mileniilor diverse sisteme de cunoaştere ezoterică au încercat să traseze hărţi ale destinului uman care să răspundă nevoii fundamentale de înţelegere a drumului nostru în viaţă: cine suntem de unde venim şi încotro ne îndreptăm.
Sistemul de cunoaştere al Cheilor Genelor este manualul pe care ar fi trebuit săl primim de la naştere. Conţinând elemente revelatorii legate de vechiul I Ching dar şi demersuri strict raţionale fundamentate ştiinţific această cunoaştere este în deplină armonie cu maniera în care astăzi în noile energii omenirea încearcă săşi decripteze destinul. Richard Rudd autorul acestui sistem ne dezvăluie în cele 64 de hexagrame profilul hologenetic individual dar şi tendinţele de evoluţie ale civilizaţiei umane făcând corelaţii profunde între ezoterism şi ultimele descoperiri ale fizicii cuantice şi ale noii genetici.

Prin generarea hărţii profilului hologenetic bazat pe locul şi timpul naşterii Cheile Genelor ne jalonează drumul evoluţiei punândune la dispoziţie adevărate semne de circulaţie ale menirii noastre. Contemplând şi recunoscând tiparele ascunse din spatele umbrelor prin care trecem în viaţă putem converti energia care le alimentează în darurile minunate ce înfloresc din ADNul nostru. Dacă reuşim să ne identificăm drumul existenţa devine o succesiune de sincronicităţi care ne aduc împlinire bucurie şi în cuprinsul cărora ne putem manifesta creativitatea scoţândo de sub tirania lipsei de timp şi a muncii asidue.
Călătoria printre constelaţiile fascinante ale alcătuirii noastre genetice este una dintre cele mai prietenoase căi de contemplare chiar şi pentru persoanele cele mai mentale. Este un spaţiu în care ne putem simţi permanent în siguranţă având la îndemână posibilitatea de a lua oricând piciorul de pe acceleraţie dacă intensitatea informaţiei ne scoate prea rapid din zona de confort. Dincolo de aura mistică fundamentarea ştiinţifică realistă şi de bun simţ are darul de a menţine echilibrul dintre zona energiilor subtile şi cea a demersurilor logicii.

Principala calitate a acestui sistem este capacitatea sa de a reliefa tiparele repetitive pe care suntem predispuşi să le trăim. Adesea acestea ne conduc la concluzii melodramatice crezând că numai nouă sau tocmai nouă ni se întâmplă aceleaşi situaţii defavorizante părând că în mod invariabil şi pe nedrept suntem blocaţi de divinitate. În realitate clişeele ce revin în viaţa noastră cu un anumit grad de repetitivitate nu sunt altceva decât reflecţii fractale ale erorilor spirituale pe care le comitem cu regularitate. Aducerea lor la lumină şi acceptarea lor ca făcând parte din vulnerabilitatea naturii umane sunt doar primii paşi pe drumul recunoaşterii geniului nostru interior.

Strâns legate de chimia corpului şi de activitatea glandelor cu secreţie internă Cheile Genelor constituie hârtia de turnesol a stării noastre interioare dar şi a sănătăţii organismului. Fără a fi necesare în prealabil cunoştinţe de genetică sau ani îndelungaţi de practică spirituală această cunoaştere poate fi abordată direct şi pragmatic conducândune în timp scurt la rezultate palpabile:
Conştientizarea tiparelor comportamentale repetitive şi a cauzelor lor
Eliberarea de sub presiunea tensiunilor interioare inconştiente
Integrarea aspectelor individuale ale existenţei întro viziune holistică
Dobândirea unei înţelegeri noi legate de sentimental de vinovăţie
Conştientizarea responsabilităţii individuale în procesul ascensiunii omenirii
Stoparea transmiterii tiparelor emoţionale şi mentale către generaţiile viitoare
Vindecarea arborelui genealogic
Reprogramarea ANDului potrivit integrării unui nou nivel de conştiinţă planetară
Regenerarea vitalităţii şi sănătăţii la toate nivelurile fizic mental şi emotional
Gestionarea şi valorificarea tuturor provocărilor vieţii în scop evolutiv de pe poziţia unui nivel mai înalt de conştiinţă.

Secvenţa de Activare a Cheilor Genelor este începutul Căii de Aur atât la nivel individual cât şi colectiv. Ea reprezintă Calea Eroului a fiecăruia dintre noi ca trăitori şi descoperitori ai multiplelor şi fascinantelor faţete sub care divinul se autorevelează în viaţa pe Pământ. Această cunoaştere ne ajută să extragem din bogata diversitate a creaţiei şi din multiplele drame existenţiale personale câteva lecţii simple care odată înţelese ne scot de sub imperiul fatalităţii karmice.

Workshopul susţinut de Adrian Constantinescu va avea loc la Pitești sâmbătă 9 decembrie 2017 între orele 9.30 18.30.
Locația va fi comunicată în timp util persoanelor interesate
Investiţie: 320 lei
Înscrieri:
Valerica Mărculescu Tel: 0727394545 / Email: vali.marculescugmail.com
Detalii despre curs:
Adrian Constantinescu Tel: 0733245271 / Email: adrian.constantinescu67yahoo.com
Site: www.adrianconstantinescu.ro

Deschide